Pendaftaran Akaun

Minimum 8 huruf

Pastikan bermula dengan kod dail negara. Contoh: 60123456789

Terma & Syarat

Saya sebagai bakal ejen affiliate, telah BERSETUJU untuk mematuhi segala syarat dan terma program affiliate Impactive Malaysia bagi Projek Winter Mission.

  1. Saya faham bahawa sekiranya saya melanggar mana-mana terma dan syarat program affiliate ini, akaun saya boleh digantung ataupun dimansuhkan oleh pihak pengurusan tanpa sebarang notifikasi.
  2. Saya berjanji akan melakukan promosi secara beretika.
  3. Saya berjanji tidak akan menggunakan sebarang bahan promosi yang boleh merosakkan nama Impactive Malaysia.
  4. Saya berjanji tidak akan menggunakan nama-nama organisasi, trademarkcopyright, golongan professional dan apa jua bentuk nama yang dilindungi dalam aktiviti promosi saya.
  5. Saya juga bersetuju dengan komisyen sebanyak 5% daripada jumlah hasil kutipan terkumpul melalui promosi yang dilakukan.
  6. Saya mengakui bahawa segala butiran yang saya daftarkan di atas adalah butiran yang tepat dan sah.

Dengan menghantar butiran pendaftaran ini, saya akan tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Impactive Malaysia.